Bernardyni - Radom

Menu strony
Przejdź do treści
PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW
MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00, 18.30 (18.00 - niedzielne Nieszpory śpiewane)
MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30
SAKRAMENT POJEDNANIA:
  • w czasie każdej Mszy Świętej
  • stały dyżur w konfesjonale: 11.00-12.00; 15.30-17.00
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
  • w dni powszednie: od 9.30 do 18.00
  • w niedziele: od 14.30 do 18.00
I SOBOTA MIESIĄCA:
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu przez całą noc od 20.00 do 5.00 (o godz. 24.00 Msza Święta)
życzenia
DYSPENSA OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚW. - ZASADY
W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku – Ksiądz Biskup

udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

a. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
c. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.
Wróć do spisu treści