Franciszkański Zakon Świeckich - Bernardyni - Radom

Menu strony
Przejdź do treści
Pomnik historii - logo

Franciszkański Zakon Świeckich

Grupy przyklasztorne
POWSTANIE FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH
Św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi żyjących w rodzinach, zaproponował nową formę życia ideałami Ewangelii. W 1221 roku powołał do istnienia tzw. Trzeci Zakon, do którego mogą należeć wierni wszystkich warstw społecznych oraz duchowni świeccy.
Decyzja św. Franciszka o powołaniu do istnienia tej formy życia w Kościele była powiewem „nowego ducha”, który ożywił na nowo wiarę w ludziach, a przez to pomógł Kościołowi przeżywającemu w tych czasach poważne trudności.
Trzeci Zakon, który powstał z inicjatywy Biedaczyny z Asyżu jest fenomenem. Inne zakony wzorując się na św. Franciszku tworzyły podobne struktury przy swoich klasztorach.
Franciszkański Zakon Świeckich na przestrzeni prawie 800 lat swojego istnienia ubogacił wspólnotę Kościoła Powszechnego wydając około 150 świętych
i błogosławionych, a na wyniesienie na ołtarze oczekuje jeszcze około 60 franciszkanów świeckich.
Trzeci Zakon św. Franciszka jest najliczniejszym zakonem w Kościele, liczy bowiem około pół miliona członków.
FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH W POLSCE
Pierwsze wspólnoty powstawały na ziemiach polskich przy klasztorach franciszkańskich we Wrocławiu i Krakowie już w XIII wieku.
Najbardziej dynamicznym okresem rozwojem FZŚ w Polsce były lata międzywojenne (1918-1939). Zakon liczył wówczas kilkaset tysięcy członków. Kryzys w rozwoju zakonu nastąpił w latach okupacji niemieckiej i terroru stalinowskiego.
Obecnie wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich istnieją na terenie całego naszego kraju i skupiają się przy klasztorach i kościołach franciszkanów, oraz parafiach prowadzonych przez księży diecezjalnych.
W Polsce jest 18 regionów FZŚ, w których około 17 tysięcy członków skupionych jest w blisko 600 wspólnotach.
Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada Narodowa z Przełożonym Narodowym i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych.
Przy wielu klasztorach franciszkańskich funkcjonują również liczne wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej, a także Rycerze św. Franciszka.
Franciszkanie Świeccy wydają w Polsce dwa periodyki Głos św. Franciszka we Wrocławiu oraz Pokój i Dobro na Górnym Śląsku.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Polscy Franciszkanie Świeccy dali Kościołowi wielu wybitnych ludzi, m. in.: bł. Dorota z Mątowów, bł. Maria Angela Truszkowska, św. Albert Chmielowski, św. Zygmunt Gorazdowski, bł. Aniela Salawa - patronka FZŚ w Polsce, św. Józef Sebastian Pelczar, Jacek Malczewski, bł. Leon Nowakowski, bł. Antoni Rewera, Józef Haller, kard. Stefan Wyszyński, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ks. bp Ignacy Tokarczuk, kard. Henryk Gulbinowicz.
Więcej wiadomości możesz uzyskać pod adresem:
Opiekunem tutajszej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest O. Adam Wólczyński

Wróć do spisu treści